Drukarka Fiskalna Novitus Bono LAN E

2 290,00 

Drukarka fiskalna Bono LAN E z homologacją Prezesa Głównego Urzędu Miar PT13/2018 i z programem 4.00 posiada nowe funkcjonalności, dzięki którym ma więcej wspólnego z Novitus HD E niż z poprzednią wersją Bono E. Wszystko to sprawia, że urządzenia te są jeszcze bardziej atrakcyjne i dają użytkownikom wiele nowych możliwości:

 

Cechy wyróżniające drukarkę BONO LAN E:

 • Ergonomiczna obudowa z plastiku
 • Drukarka z elektroniczną kopia paragonu (brak drugiej rolki na wydruk kopii)
 • Zapis elektronicznej kopii na karcie uSD, dostępnej dla użytkownika
 • Dostarczony wraz z drukarką program komputerowy do odczytu danych z karty uSD z funkcją raportowania i wyszukiwania oraz do odczytu danych z pamięci fiskalnej z wykonaniem autoryzowanego raportu okresowego i miesięcznego fiskalnego
 • Zaawansowane zarządzanie energią
 • Wydajny wewnętrzny akumulator
 • Graficzne, niebieskie wyświetlacze LCD dla kasjera i klienta. Wyświetlacz klienta: 132×64 piksele, kasjera 132×32 piksele
 • Podświetlana klawiatura,
 • Współpraca z większością programów sprzedaży przy użyciu najpopularniejszego protokołu komunikacyjnego na rynku
 • Nazwa towaru do 40 znaków
 • Nawet do 255 pozycji sprzedaży na jednym paragonie
 • Możliwość drukowania faktur VAT z danymi nabywcy oraz odbiorcy
 • Szybki wydruk
 • Jeden mechanizm clamshell – bardzo łatwa i szybka wymiana papieru, brak konieczności wymiany kopii paragonu
 • Zaawansowany system oszczędzania papieru (brak niezadrukowanego papieru pomiędzy paragonami, zagęszczanie wydruku przy krótszych nazwach, raportach itp.)
 • Papier szerokości 57 mm
 • Zwiększona czytelność wydruku – możliwość wyboru różnych czcionek a na wydrukach niefiskalnych możliwość ich powiększania, poszerzania, drukowania w negatywie itp.
 • Logo graficzne w nagłówku dokumentów – programowana przez użytkownika grafika, logo sprzedawcy, sklepu, sieci itp.
 • Drukowanie NIPu nabywcy na paragonie – czytelny wydruk na paragonie według wymagań Ministerstwa Finansów
 • Programowane tekstów i grafiki na wydrukach niefiskalnych – możliwość zaprogramowania kilkudziesięciu grafik oraz tekstów, które później można używać w wydrukach niefiskalnych
 • Licznik zużytego papieru – pełna kontrola nad zużyciem papieru przez drukarkę
 • Konfigurowalny format nagłówka, stopki, pozycji paragonu, faktury. Możliwość kontroli wydawanej klientowi reszty.
 • Monitor wydruku – funkcjonalność pozwalająca na podłączenie do systemu monitorującego i nagrywającego obraz z kamery z nałożonymi informacjami drukowanymi przez drukarkę,
 • Niezależny od systemu sprzedaży dostęp do informacji diagnostycznych – pełen odczyt wszystkich informacji charakteryzujących pracę, stan oraz zasoby drukarki fiskalnej (zajętość pamięci podręcznej, pamięci fiskalnej, napięć baterii, akumulatora, zasilacza).
 • Łatwy wydruk ostatniego dokumentu z kopii elektronicznej – nowa pozycja w menu ułatwiająca szybki dostęp do ostatnich wydruków
 • Dostęp do danych kopii elektronicznej z komputera niezależny od systemu sprzedaży
 • Nowa, znacznie szybciej działająca elektronika drukarki z nowymi zasobami
 • Złącza komunikacyjne RS232, USB oraz nowoczesne LAN do łączenia w sieć komputerową
 • Obsługa protokołu komunikacyjnego Novitus XML
 • Rejestracja przeglądów serwisowych w pamięci fiskalnej z wydrukiem potwierdzenia.
 • Raport z wykonanych przeglądów serwisowych (z pamięci fiskalnej)
 • Wydruk/wyświetlanie informacji o fiskalizacji kluczem serwisowym.
 • Definiowany wydruk nagłówka graficznego – na paragonie, na fakturze, na pozostałych wydrukach.
 • Zmiana czcionki nagłówkowej (tytuły wydruków) na standardowej wysokości, pogrubiona – oszczędność papieru
 • Regulacja podświetlenia wyświetlacza oraz klawiatury
 • Obsługa dodatkowego typu płatności: „Mobilna”.
 • Blokada wykonania  raportu dobowego z klawiatury – po włączeniu blokady można go wykonać z programu sprzedaży lub po wpisaniu hasła.
 • Blokada (hasłem) dostępu do konfiguracji drukarki z klawiatury.
 • Automatyczne wyjście z menu drukarki oraz wyświetlanych komunikatów po zdefiniowanym czasie. W przypadku wyświetlenia się komunikatu lub wejścia do menu drukarka sama powróci do trybu sprzedaży.
 • Blokada przypadkowego wejścia do menu drukarki. Po włączeniu opcji wejście do menu przez przytrzymanie 3 sek. klawisza menu
 • Automatyczny raport miesięczny
 • Możliwość umieszczenia na fakturze fiskalnej zarówno danych nabywcy, jak i odbiorcy
 • Rozbudowany protokół komunikacyjny XML
 • Możliwość wyświetlania dowolnych tekstów na wyświetlaczu pomiędzy paragonami.
 • BILETERKA – specjalna wersja drukarki z homologacją do ewidencji sprzedaży biletów przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego
 • APTEKA – specjalna wersja drukarki z homologacja do prowadzenia sprzedaży refundowanej
 • Duża baza towarowa, która przechowuje nazwy towarów a nie ich skróty oraz historię zmian stawek PTU, co pozwoliło praktycznie wyeliminować występowanie przypadkowego schodka podatkowego (blokowanie towaru dopiero po 32 zmianach stawki)
 • Dowolny wydruk niefiskalny (o numerze 200)
  • Dowolna treść
  • Do 256 programowalnych grafik
  • Kody kreskowe i kody QR na wydruku i pod wydrukiem
  • Formatowanie tekstu (pogrubienie, powiększenie, centrowanie, negatyw, różne kroje czcionek)
  • Linie, których treść jest wygwiazdkowywana na kopii elektronicznej (do telekodów, haseł itp.)
  • Podkreślenia
  • Puste linie
 • Możliwość wydrukowania paragonu z dowolną częścią niefiskalną („doklejonym” do paragonu wydrukiem 200 po logo fiskalnym)
 • Kody QR i kreskowe (Code 128) w stopce paragonu
 • Stopka graficzna paragonu
 • Ponad 200 stopek niefiskalnych do paragonu
 • Możliwość drukowania faktur bez kopii oraz znaczne możliwości konfigurowania ich wyglądu (między innymi możliwość drukowania z pozostawieniem marginesu na wpięcie)
 • Obsługa dotychczasowego protokołu NOVITUS z rozszerzeniami pozwalającymi w pełni wykorzystać możliwości drukarki
 • Port PC2 umożliwiający łączenie wielu rozproszonych drukarek w jeden scentralizowany system, w czym bardzo pomaga interfejs LAN
 • Licznik ilości zużytego papieru
 • Duża pamięć podręczna pozwalająca na zapisanie nawet do 20 000 kilkupozycyjnych paragonów pomiędzy raportami dobowymi
 • Wbudowany serwer WWW pozwalający łączyć się z drukarką za pomocą przeglądarki internetowej i zdalnie nią zarządzać
 • Zdalny dostęp przez www do kopii elektronicznej, możliwość jej przeglądania jak plików w katalogach na dysku
 • Klient DHCP
 • Możliwość filtrowania MAC komputera z którego dozwolona jest komunikacja z drukarką